Integritetspolicy

2021 Home Call AB värnar om våra besökare och våra kunders säkerhet och integritet. Vår webbplats homecall.se är krypterad med HTTPS/SSL-certifikat. Kryptering gör det svårt för obehöriga personer att se information som skickas mellan datorer. Vi uppmanar dig att läsa igenom följande sekretessinformation då den bl.a. beskriver hur vi hanterar personuppgifter och kakor (cookies). Ta gärna del av denna information vid varje besök då den kan ändras från tid till annan.

När du besöker vår webbplats och aktivt klickar i att du accepterar lagring av kakor och godkänner vår sekretesspolicy samt när du aktivt klickar i samtycke till hantering av personuppgifter vid ifyllande av vårt kontaktformulär, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

Kakor

En kaka är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av kakor, permanenta och temporära (”sessionkakor”). Permanenta kakor lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Sessionskakor lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi kakor?

Vi använder dessa för att kunna ge dig som besökare bättre service. En del kakor används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur vår webbplats används och hur vi kan förbättra den, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc.

Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats. Som besökare ska du känna till vilka kakor vi använder och varför. Genom att aktivt trycka på knappen “Jag accepterar” godkänner du att vi placerar dessa kakor på din dator samt övriga villkor i denna policy.

Du kan även besöka vår webbplats utan att kakor lagras på din dator genom att inaktivera kakor i din webbläsare / browser innan du besöker vår webbplats. Att inaktivera kakor kan ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbsida. Se manual för att hantera kakor för de mest kända webbläsarna.

Firefox:
https://support.mozilla.org/sv/kb/Blockera%20kakor#w_blockerakakorfairenenskildwebbplats
Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
Safari:
https://support.apple.com/svse/guide/safari/sfri11471/mac
Edge:
https://support.microsoft.com/svse/help/10607/microsoftedgeviewdeletebrowserhistory
Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.20/sv/cookies.html
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/svse/help/17442/windowsinternetexplorerdeletemanagecookies

Post och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats: http://www.pts.se

Insamling och bearbetning av personuppgifter

2021 Home Call AB, org.nr. 556876-8450, Hornsbruksgatan 28, 117 43 Stockholm, 08-85 75 20 är Personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in genom webbplatsen. Vi följer svenska nya datalagsförordningen och övriga tillämpliga regelverk vid behandling och bearbetning av personuppgifter.

Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar epost, när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar om beställt material eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss.

Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte. När du skickar en kontaktförfrågan, söker lediga tjänster, blir kund, anmäler dig för nyhetsbrev mm kan du du behöva lämna vissa personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, IPadress, telefonnummer, epostadress och faktureringsinformation.

Om du lämnar dina personuppgifter till 2021 Home Call AB samtycker du till behandling av dem, i enlighet med denna policy.

Hävningsrätt och rätt till information om personuppgifter

Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt medgivande att vi använder dina personuppgifter eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. När du är kund hos oss behöver vi dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal. Skicka ett epostmeddelande till info@homecall.se med info om de uppgifter du önskar att vi raderar eller ändrar.

Om du lämnat dina personuppgifter till oss och önskar veta vilka uppgifter vi har kan du en gång per år begära ut dessa kostnadsfritt.

Delning av data till tredjepart

2021 Home Call AB kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till underleverantörer och samarbetspartners om det anses nödvändigt för att kunna uppfylla din begäran om efterfrågad tjänst. Dina personuppgifter kan därför komma att överföras elektroniskt till server utanför såväl Sverige som EES, för att användas, lagras eller behandlas där.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut. Här utöver kommer personlig information inte att överföras, såvida 2021 Home Call AB inte är skyldigt till eller tillåtet att göra så enligt lag, eller när så krävs i syfte att utföra vår verksamhet (t.ex. vid outsourcing eller annan extern förvaltning).

Dina personuppgifter sparas endast så länge som bedöms nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, såvida inte annat framgår av denna policy.

Databasen och dess innehåll kommer att delas med följande parter:

Google Analytics & Google Tag manager (webbanalys)

Vår webbsida använder Google Analytics och Google Tag Manager. Google Analytics är ett statistikverktyg för webbanalys. Tjänsten registrerar vilka webbsidor besökarna använder sig av, lagrar det och presenterar det som statistik för webbplatsens ägare.

Google Tag Manager är ett så kallat Tag Management System som hanterar taggar (tags), som är snippets av JavaScript. Dessa tags skickar information till tredjeparter från en webbsida eller app. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Säkerhet

Dessvärre kan ingen dataöverföring via internet eller annat nätverk garanteras oinskränkt säkerhet. 2021 Home Call AB vidtar rimliga åtgärder att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy, mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Kontakt

2021 Home Call AB, org.nr. 556876-8450, Hornsbruksgatan 28, 117 43 Stockholm

Epost: info@homecall.se